Tilbagefald

Et tilbagefald er ikke et nederlag
Jeg har ikke antal på hvor mange gange jeg har besluttet mig for at stoppe med at overspise. Stoppe med at kaste op. Stoppe med at sammenligne. Stoppe med at være besværlig og belastende. Længe efter jeg havde besluttet mig for at slippe fri for spiseforstyrrelsen, led jeg under set-backs og tilbagefald. Nogle gange var det enkeltstående episoder andre gange perioder. Hvad jeg ikke var klar over var, at alle de gange jeg troede jeg fejlede faktisk var små skrift ind i friheden. 


“Healing comes in waves and maybe today the wave hits the rocks, but that’s okay, darling. You are still healing.”
∼ Ljeoma Umebinyuo


To skridt frem, et tilbage
Når vi er havnet i et tilbagefald kan alt hvad vi hidtil har opnået, føles tabt og vores egen indsats kan føles mislykket. De gange jeg selv er ramlet ind i et tilbagefald, har jeg ofte betvivlet et liv uden spiseforstyrrelsens jerngreb om min strube.

Lige så demoraliserende det kan føles, er et tilbagefald en naturlig del af en recovery. Et tilbagefald kan vise sig ved at vi endnu engang retter en overdrevet opmærksomhed mod vores krop, vores udseende og i særdeleshed vores fejl. At vi lader vores dårlige selvværd sabotere vores sejre. At vi nægter os selv kærlighed. At vi forbyder os selv at spise, undertrykker sult eller får ubalance i forhold til kost og træning. Det kan også være et fravalget af det, der gør os mentalt stærke.

Al recovery er individuel og i udgangspunktet er en lang række af forsøg og fejltrin
– nogle af disse fejltrin kan betragtes som tilbagefald. Hvert tilbagefald fylder os med indsigt og forståelse og afslører værdifuld viden om hvordan vi  møder, håndterer og forebygger modtand i fremtiden.

Et tilbagefald lærer os at analysere hvad der fungerer og hvad der ikke gør. Når vi oplever et tilbagefald er det vigtigt at blive opmærksom på faresignalerne. Ved at forstå hvad der er gået forud, kan vi bedre se hvornår advarselslamperne næste gang blinker og forhindre os selv i at komme  i lignende situationer. Ved at genkende alarmerne kan vi lære at tager action – det kan være ved at tage kontakt til en støtte, en nær relation eller ved at gøre brug af konkrete, mentale ressourcer.

Vær din egen terapeut
Når du oplever et tilbagefald kan det være en god ide at stille dig selv nogle spørgsmål, så du har mulighed for at drage nytte af din aktion og reaktion.

Har du prioriteret kosten
Hvordan har kosten set ud i løbet af dagen eller ugen?
Har måltiderne været regulære, konstante og med 3 timers mellemrum?
Spiser du frit af det du har lyst til?
Har du undgået bestemte fødevarer eller fødevaregrupper?

Har der været følelsesmæssige triggere?
Hvordan har humøret været?
Er der ro eller kaos?
Er der uafklarede grænser? Eller manglende ansvarstagen?
Er der ting der skal siges som ikke er blevet sagt?

Fysiske påvirkninger
Kan der være ubalance i kvindehormonerne?
Indtagelse af alkohol?
Tilfælde af sygdom?

Stress
Har der været elementer af stres?
Travlhed, en for fuld kalender eller for mange aftaler?
Deadlines?
Dårlig søvn, uro eller mangel på hvile?

Socialt pres
Har der været krav til dig (måske fra dig selv) i forbindelse med sociale begivenheder?
Utryghed i forbindelse med mennesker, uvante rammer, sociale sammenkomster, ferier eller arbejdsrelationer?
Konflikter? Løste eller uløste?
Pres fra familie eller omgangskreds?

En konfrontation med dig selv på en dømmende måde?
En dårlig vinkel i spejlet?
En fremstående begivenhed? Noget der kræver et bestemt udseende, du ikke mener vi lever op til?Tøjprøvning, en dårlig hår eller huddag?
Uhensigtsmæssige rollemodeller på de sociale medier eller andet der får dig til at tvivle på dit eget værd?

Tilgiv dig selv
Når vi har været ude for et tilbagefald er det vigtigt at have en omsorgsfuld forståelse overfor os selv og at møde os selv med samme overbærenhed som vi udviser, overfor andre der kæmper. Kærlighed, tålmodighed og resiliens. At vide at det okay at sænke farten og gå langsommere frem. Et lille skridt, uanset størrelsen, i den den rigtige retning er stadig et skridt.
Du kan til enhver tid stoppe op, tage en dyb indånding og tilgive.

Du kan læse om at slippe kontrollen her

Written by